Володимирівська громада

Баштанський район Миколаївська область

Регламент роботи Володимирівської сільської ради

(Додаток до рішення  Володимирівської сільської ради  від «05»  січня  2018 р. № 7/1)

Зміст:

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

Стаття 1. Рада громади 4

Стаття 2. Предмет регламенту 4

Стаття 3. Мова роботи ради 4

Стаття 4. Гласність у роботі ради 4

Стаття 5. Запрошені на засідання ради 5

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів 6

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ 6

ІІ.1. Депутати 6

Стаття 7. Правові засади діяльності депутатів Ради 6

Стаття 8. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради 6

Стаття 9. Форми роботи депутата Ради 7

ІІ. 3. Посадові особи ради 7

Стаття 10. Голова громади 7

Стаття 11. Секретар ради 7

Стаття 12. Староста 8

ІІ. 4. Постійні комісії ради 9

Стаття 13. Постійні комісії 9

ІІ. 5. Тимчасові контрольні комісії ради 9

Стаття 14. Тимчасові контрольні комісії ради 9

Стаття 15. Створення тимчасової контрольної комісії ради 9

Стаття 16. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії 10

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ 10

ІІІ. 1. Загальні положення 10

Стаття 17. Форми роботи Ради 10

Стаття 18. Порядок скликання першої сесії Ради 11

Стаття 19. Порядок денний першої сесії Ради 11

ІІІ. 2. Скликання, відкриття і закриття сесії 11

Стаття 20. Скликання сесії ради 11

Стаття 21. Відкриття та закриття сесії ради 12

ІІІ. 3. Робочі органи сесії ради 13

Стаття 22. Лічильна комісія 13

ІІІ. 4. Порядок денний сесії 13

Стаття 23. Формування проекту порядку денного сесії ради 13

Стаття 24. Затвердження порядку денного 14

ІІІ. 5. Підготовка питань на розгляд сесії 14

Стаття 25. Попередній розгляд проекту рішення 14

Стаття 26. Вимоги до проекту рішення ради 14

Стаття 27. Узгодження проекту рішення 15

ІІІ. 6. Пленарні засідання 16

Стаття 28. Розклад пленарних засідань сесії ради 16

Стаття 29. Встановлення повноважності (кворуму) засідання 16

ІІІ. 7. Ведення пленарних засідань 16

Стаття 30. Головуючий на пленарному засіданні ради 16

Стаття 31. Повноваження головуючого 17

Стаття 32. Депутатський запит 17

Стаття 33. Депутатське запитання 18

Стаття 34. Питання процедурного характеру 18

Стаття 35. Оголошення початку розгляду питання порядку денного 18

ІІІ. 8. Порядок надання слова 19

Стаття 36. Регламент розгляду питання 19

Стаття 37. Надання слова 19

Стаття 38. Гарантоване право виступу 20

Стаття 39. Відмова від виступу 20

Стаття 40. Вимоги до виступу 20

Стаття 41. Закінчення обговорення 21

ІІІ. 9. Розгляд питань порядку денного 21

Стаття 42. Загальний порядок розгляду питань порядку денного 21

Стаття 43. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного 21

Стаття 44. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення 22

Стаття 45. Перерва перед голосуванням 22

Стаття 46. Рішення про неприйнятність питання до розгляду 22

Стаття 47. Відкладення розгляду питання 22

ІІІ. 10. Порядок голосування пропозицій 23

Стаття 49. Загальні вимоги до голосування пропозицій 23

Стаття 50. Голосування альтернативних пропозицій 23

Стаття 51. Голосування поправок 23

Стаття 52. Оголошення суті голосування 24

ІІІ. 11. Прийняття рішень 24

Стаття 53. Прийняття радою рішень 24

Стаття 54. Відкрите голосування 24

Стаття 55. Загальні положення про таємне голосування 25

Стаття 56. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування 25

Стаття 57. Процедура таємного голосування 26

Стаття 58. Таємне голосування списком кандидатур 26

Стаття 59. Підведення підсумків таємного голосування 27

Стаття 60. Наслідки порушення порядку таємного голосування 27

Стаття 61. Підписання, зупинення та набуття чинності рішень ради 27

ІІІ. 12. Спеціальні процедури прийняття рішень 28

Стаття 62. Обрання голів постійних комісій 28

Стаття 63. Відкликання голови постійної комісії 28

Стаття 64. Обрання членів виконавчого комітету ради 29

Стаття 65. Звільнення з посад за власним бажанням 29

Стаття 66. Дострокове припинення повноважень голови громади 29

Стаття 67. Дострокове припинення повноважень депутата ради 30

Стаття 68. Дострокове припинення повноважень ради громади 30

Стаття 69. Розгляд проекту бюджету 30

ІІІ. 13. Набрання чинності рішень ради 31

Стаття 70. Набрання чинності рішень ради 31

ІІІ. 14. Дисципліна та етика пленарних засідань 31

Стаття 71. Дотримання регламенту виступів 31

Стаття 72. Дотримання дисципліни в залі засідань 32

Стаття 73. Відсутність депутата на засіданнях ради 32

ІІІ. 15. Протокол та запис засідання 32

Стаття 74. Протокол пленарного засідання ради 32

Стаття 75. Запис засідання 33

Стаття 76. Зберігання протоколів та записів 33

 

Завантажити весь текст регламенту

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора