Володимирівська громада

Баштанський район Миколаївська область

Керівництво та структура відділу

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Володимирівської сільської ради

Омельчак Валерій Миколайович

 

Мета відділу: Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сферу освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

 

Відділ освіти, молоді та спорту

Телефон

 

 

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Омельчак В.М.

0671266369

 

 

Інспектор

Бреславська Анастасія Богданівна

 

 

 

Інспектор

                          Омельчак Оксана Петрівна (0,5)

0964272316

 

 

Фінансово-господарська группа з обслуговування навчальних закладів

 

 

Головний бухгалтер

Лущішина Анастасія Владиславівна

0966269636

 

 

      Бухгалтер

                     Стогній Ірина Олексіївна

 

 

 

      Бухгалтер Літвіненко Капітоліна Олегівна        

Про відділ освіти

           Відділ освіти, молоді та спорту Володимирівської сільської ради утворено Володимирівською сільською радою як власну складову частину для забезпечення в межах Володимирівської громади реалізації державної політики у сфері освіти. Відділ освіти підпорядкований голові Володимирівської сільської ради, підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. У своєму підпорядкуванні має методичну службу та фінансово-господарську групу.

Основними напрямками діяльності відділу освіти є:

- участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- визначення потреб, розробка пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів громади;

- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, працівників закладів освіти;

- координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх нормативного, програмного, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

- здійснює інші передбачені законом повноваження.

Про методичну службу

Методична служба відділу освіти, молоді та спорту Володимирівської сільської ради, відповідно до чинного законодавства, здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти громади, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 Метою діяльності методичної служби є: 

науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх та дошкільних закладів громади, підпорядкування і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

Фінансово-господарська група

Головними завданнями є:

- забезпечення стабільної діяльності закладів  освіти, що перебувають у спільній власності Володимирівської сільської ради;

- підготовка узагальнених по громаді прогнозних та статистичних матеріалів з питань розвитку матеріально-технічної бази, підготовка аналітичних та статистичних матеріалів за підсумками роботи закладів освіти;

- дотримання вимог бюджетного законодавства та інших нормативних документів щодо фінансово-бюджетної дисципліни, організації та стану бухгалтерського обліку і звітності в закладах освіти;

- розроблення пропозицій до Володимирівської сільської ради щодо усунення виявлених недоліків і порушень;

- узагальнення інформації щодо технічного стану закладів освіти та перспектив розвитку;

- дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм харчування в закладах освіти;

- забезпечення організації та узагальнення даних бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторисів та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади;

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора