Володимирівська громада

Баштанський район Миколаївська область

Громадські обговорення щодо перепрофілювання та зміни назви закладу загальної середньої освіти

Дата: 17.08.2021 16:21
Кількість переглядів: 5102

Про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладу загальної середньої освіти Володимирівської сільської ради

 

Фото без опису

 

 

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладу загальної середньої освіти Володимирівської сільської ради Баштанського району Миколаївської області

                                                                                                                            

І.       Найменування організатора громадського обговорення 

Володимирівська сільська рада

ІІ.     Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

  1. початкові школи, гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

 

Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

позашкільний підрозділ;

пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

 

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

 

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

  1. У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» частину першу абзац 5,6 викласти у такій редакції:

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що зазначені цим Законом, положенням пр. ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання)

Абзац 14

Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу

 

Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» викласти у такій редакції:

«Реорганізація, зміна типу , ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення , який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення»

 

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

        

Врахування думки мешканців  Володимирівської територіальної громади щодо перейменування та перепрофілювання (зміну типу) комунального Володимирівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  у Володимирівську гімназію зі структурним підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ

Запрошуємо  долучитися з 18.08.2021 до 20.09.2021 року до громадських обговорень проекту рішення сесії Володимирівської сільської  ради «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви комунального Володимирівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Володимирівської  сільської ради» , яким передбачено перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви комунального закладу «Володимирівський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Володимирівської сільської ради  Миколаївської області на «Володимирівську гімназію зі структурним підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ» Володимирівської сільської ради Баштанського району Миколаївської області.

         Освітня галузь Володимирівської територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

              Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.      

              Станом на 15.08.2021 року на території Володимирівської сільської  ради  функціонує 1  заклад загальної середньої освіти, який ліцензований на надання освітніх послуг І-ІІІ рівнів освіти.

              Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

  Проектна потужність Володимирівського ЗЗСО становить 560 учнів. Станом на 15.08.2021 року у цьому закладі навчається 160 здобувачів освіти. Середня наповнюваність класів становить 14,5 чоловік. Для продовження навчання у 10 класі  у 2021-2022 навчальному році  подали документи 14 учнів.

  Володимирівський ЗЗСО не  може бути реорганізовано  у ліцей, тому що кількість учнів 10 класів не відповідає вимогам чинного законодавства  (не менше двох десятих класів з наповнюваністю  по 28 учнів).

 Згідно чинного законодавства для продовження надання освітніх послуг у серпні 2022 року Володимирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів буде реорганізовано у Володимирівську гімназію зі структурним підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ.

 Проектні потужності будівлі Володимирівського ЗЗСО в 3,5 рази більші  ніж  фактична кількість учнів, що навчається на даний час. Тому для ефективного використання приміщення закладу, з метою економії енергоресурсів Володимирівський заклад дошкільної освіти «Колосок» буде реорганізовано у структурний підрозділ Володимирівської гімназії.

 

 

ІУ. Формат проведення громадського обговорення:

  • публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  Володимирівського ЗЗСО  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО та ЗДО з дотриманням протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої  респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

.

Пропозиції , розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Володимирівська сільська рада

Адреса 56065, Миколаївська область, Баштанський район, с.Володимирівка, вул..Центральна, 91

тел. 0683592590

E-mail: volsilskarada@ukr.net

         Свої зауваження та пропозиції просимо надавати з 18.08.2021 року по 20.09.2021 року на електронну адресу : vo.vld.otg@gmail.com .

VІ.Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення 

Омельчак Оксана Петрівна

 

VІІ.Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційних сайтах  Володимирівського ЗЗСО та Володимирівської СТГ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора