Володимирівська громада

Баштанський район Миколаївська область

АДМІНІСТРАТИВНО-ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНОМУ   ЗАКЛАДІ

Дата: 02.04.2019 19:34
Кількість переглядів: 8628

 • АДМІНІСТРАТИВНО-ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
 • СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • В НАВЧАЛЬНОМУ   ЗАКЛАДІ

 

 

 • Триступеневий адміністративно - громадський контроль у системі управління охороною праці є основною формою контролю адміністрації і комітету профспілки або іншого представницького органу навчального закладу за станом умов і безпеки праці на робочих місцях та виконання всіма посадовими особами, працівниками вимог стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій з охорони праці.
 • Найважливішими завданнями адміністративно – громадського контролю за станом охорони праці навчального закладу є постійне підвищення рівня безпечності навчально – виховного процесу, спрямованого на виключення випадків травматизму як серед працюючих, так і серед учнів (вихованців).
 • Керівництво організацією триступеневого контролю здійснюють керівник навчального закладу та голова комітету профспілки.
 • Перший ступінь контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони праці здійснюють завідувачі кабінетів хімії, фізики, біології, допризовної підготовки, комп’ютерного класу, навчальних майстерень, спортивного залу, вчителі, вихователі.
 • На цьому етапі рекомендується перевіряти:
 • виконання заходів щодо усунення недоліків, порушень, встановлених попередньою перевіркою;
 • стан і правильність організації робочих місць (розміщення, наявність та робочий стан інструментів, лабораторного та фізкультурного обладнання, заготовок, пристроїв тощо);
 • стан утримання проходів та переходів;
 • безпечність технологічного обладнання;
 • виконання вчителями та учнями правил електробезпеки при користуванні електроустановками та електроінструментом;
 • справність приточної та витяжної вентиляції;
 • наявність і виконання вчителями та учнями інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • наявність і правильність використання працівниками засобів індивідуального захисту.
 • При встановленні відхилень від правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки, які можуть бути усунені, їх усувають негайно. Інші, для усунення яких необхідні додаткові витрати чи виклик спеціаліста, записуються в Журнал адміністративно – громадського контролю з вказівками термінів їх усунення.

 

 • Журнал адміністративно-громадського контролю

 

 • Дата                 
 • Ступінь контролю      
 • Встановлені недоліки та порушення з охорони праці
 • Заходи щодо усунення недоліків і порушень
 • Термін     виконання
 • Відмітки про виконання (дата, прізвище та особистий підпис відповідального за виконання)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 • Другий ступінь контролю здійснюють заступники директора навчального закладу, у
 • своїх структурних підрозділах та громадський інспектор з охорони праці, уповноважений профспілкою або іншим представницьким органом навчального закладу. Проводити його необхідно один раз на навчальну чверть.
 • На цьому етапі перевіряють :
  • організацію та результат роботи першого ступеня контролю;
  • виконання заходів, визначених під час проведення попередньої перевірки другого ступеня контролю;
  • виконання наказів керівника закладу та рішень комітету профспілки, пропозицій громадського інспектора з охорони праці;
  • виконання заходів за матеріалами розслідування нещасних випадків;
  • виконання заходів за приписами та вказівками органів державного нагляду;
  • справність і відповідність навчального і виробничого обладнання, транспортних засобів вимогам стандартів безпеки праці;
  • виконання працівниками правил електробезпеки при користуванні електроустановками та електроінструментом;
  • виконання графіків планово – попереджувальних ремонтів навчального, спортивного обладнання, вентиляційних систем і установок;
  • стан утримання переходів та проходів;
  • маркування безпечних ділянок (вузлів механізмів) сигнальними кольорами та знаками безпеки;
  • наявність і стан захисних, сигнальних, контрольно – вимірювальних приладів;
  • стан куточків з охорони праці, наявність і стан плакатів, стендів з охорони праці;
  • своєчасність і якість проведення інструктажу з безпеки праці з працівниками;
  • наявність і правильність використання засобів індивідуального захисту;
  • стан санітарнопобутових приміщень;
  • виконання встановленого режиму праці та відпочинку, дисципліни.

 

 • Результати перевірки записуються до Журналу адміністративно-громадського контролю і
 • повідомляються адміністрації закладу.                                                                                                                                        

 

 • У випадку грубого порушення правил і норм охорони праці, яке може зашкодити здоров’ю працівників або привести до аварі, робота у підрозділі (на робочому місці) призупиняється контролюючими органами до усунення порушень.

 

 • Третій ступінь контролю здійснює  керівник навчального закладу разом з головою профспілкового комітету один раз на півріччя.
 • На цьому етапі рекомендується перевіряти :
 • організацію і результати роботи першого і другого ступенів контролю;
 • виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення першого і другого ступенів контролю;
 • виконання наказів і розпоряджень організацій вищого рівня, рішень профспілкових органів, приписів органів державного нагляду, наказів керівника закладу і рішень комітету профспілки з питань охорони праці;
 • виконання заходів, передбачених планами, колективним договором, угодою з питань охорони праці та іншими документами;
 • виконання заходів за матеріалами розслідування важких і групових нещасних випадків і аварій;
 • відповідність технічного стану будівель і споруд, приміщень і прилеглих до них територій, стан доріг, проходів, переходів тощо вимогам нормативно-технічної документації з охорони праці;
 • ефективність роботи приточної та витяжної вентиляції ;
 • виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів, підключення енергетичного обладнання ;
 • забезпечення працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення працівників побутовими приміщеннями ;
 • організацію лікувально-профілактичного обслуговування працівників ;
 • стан стендів з охорони праці;
 • стан кабінету з охорони праці;
 • якість проведення навчання, інструктажів з охорони праці з працівниками;
 • підготовка персоналу до роботи в аварійних умовах;
 • виконання встановленого режиму праці та відпочинку, дисципліни праці.

 

 • На підставі результатів аналізу проводять перевірку стану усунення зауважень, записаних у
 • Журналі адміністративно-громадського контролю першого і другого ступенів. На нарадах у керівника закладу за участю профспілкового активу заслуховують відповідальних за виконання угоди з питань охорони праці, планів, наказів, приписів осіб, аналізують та обговорюють причини нещасних випадків, які сталися в закладі. Проведення наради рекомендується оформляти протоколом із визначенням встановлених недоліків і порушень, заходів і термінів щодо їх усунення та відповідальних за це осіб.

 

 • За результатами третього ступеня адміністративно-громадського контролю керівником закладу видається наказ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора