Володимирівська громада

Казанківський район Миколаївська область

Про порядок завершення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів у закладі  загальної середньої освіти Володимирівської ОТГ Миколаївської області

Дата: 01.04.2019 17:52
Кількість переглядів: 283

               

 

 

Відділ освіти, молоді і спорту

 Володимирівської сільської ради

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Наказ

                   

 

   22.03.2019                                                                                                        №49

 

                       

Про порядок завершення 2018/2019

навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

у закладі  загальної середньої освіти

Володимирівської ОТГ Миколаївської області

 

На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602,керуючись наказом №1036 від 28.09.2018 "Про підготовку до проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"; від 22.08.2018 р. №931 "Деякі питання проведення у 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти"; від 29.08.2016 № 1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»;Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого   наказом   Міністерства  освіти  і  науки  України  від 14.07.2015 № 762,     зареєстрованого   в    Міністерстві    юстиції    України   30.07.2015   за  № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, від 25.01. 2019 року №59  «Про проведення в 2018-2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб,які здобувають загальну середню освіту»; наказ МОН від 07.12.2018 №1369 ,зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2019 року №8/32979 «Про затвердження Порядку проведення державної пісумкової атестації»; наказу департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від                «Про порядок завершення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)  у закладах освіти Миколаївської області» та з метою забезпечення організованого закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти району,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити:

 

1.1. склад робочої групи відділу освіти Володимирівської ОТГ (далі – відділ освіти) з  питань  закінчення  навчального  року   та    проведення державної підсумкової атестації (далі – ДПА) учнів закладу загальної середньої освіти ОТГ (далі – ЗЗСО)  у 2018/2019 навчальному році (додаток 1);

 

1.2. склад апеляційних комісій відділу освіти з предметів, з яких проводиться ДПА (додаток 2).

                                                                                                                  до 10.04.19

2. методистам відділу освіти Омельчак О.П. та Лостік С.С:

 

2.1. забезпечити контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів

березень – липень 2019 року;

2.2. здійснювати  координацію роботи щодо організації проведення державної підсумкової атестації учнів, звільнення від проходження ДПА, розгляду апеляцій, правильності нагородження учнів Похвальними грамотами, Похвальними листами, вручення документів про  освіту в закладах загальної середньої освіти району;

 

2.3. провести  інструктивні наради, консультації  для керівника закладу освіти з питань закінчення навчального року та проведення ДПА

                                                                                                  Березень-квітень 2019;

   3. Керівнику закладу загальної середньої освіти:

 

3.1. визначити:

 

- дату завершення навчального року;

- дату проведення свята «Останній дзвоник»;

- дату вручення документів про освіту

                                                                                                       до 01.04.2019;

 

3.2. визначити педагогічною радою предмет ДПА (9 кл.) за вибором закладу освіти),графік проведення ДПА для випускників закладів І та ІІ ступенів і затвердити наказом керівника закладу освіти;

                                                                                                                 До 01.04.19

 

3.2. провести засідання педагогічних рад та затвердити відповідними наказами строки проведення ДПА здобувачів початкової та базової середньої освіти  з предметів, перелік яких надано у додатках 3, 4

                                                                                                      до 01.04.2019;

 

3.3. подати відділу освіти графіки проведення  ДПА та на погодження – склади державних атестаційних комісій

                                                                                                       до 20.04.2019;

 

 

3.4. провести державну підсумкову атестацію здобувачів початкової освіти з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики. Атестацію з кожного предмета провести письмово у формі підсумкових контрольних робіт, відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроках, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових;

3.5. державну підсумкову атестацію з української мови учнів, які почали її вивчати в поточному навчальному році, здійснювати  за бажанням батьків (одного із батьків) або їх законних представників;

3.6. завдання для проведення державної підсумкової атестації укласти вчителями закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, та затвердити наказом керівника закладу освіти;

3.7. здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»);

3.8. провести державну підсумкову атестацію здобувачів базової середньої освіти у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики та одного із навчальних предметів зі списку: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова  (англійська), інформатика, історія України, правознавство, українська література, фізика, хімія  (за рішенням педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу освіти);

3.9. дозволити провести в закладах освіти з  вивченням мови національної меншини державну підсумкову атестацію з мови національної меншини, інтегрованого курсу «Література»;

3.10. завдання для проведення державної підсумкової атестації  укласти вчителями закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, та затвердити наказом керівника закладу;

3.11. провести державну підсумкову атестацію здобувачів повної загальної середньої освіти  у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 21 травня до 12 липня 2019 року (основна сесія: 21 травня – 13 червня; додаткова сесія: 26 червня - 14 липня) згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти», з трьох предметів:

  • української мови;
  • математики або історії України, учні обирають один з двох предметів -  предмета за вибором учня з одного із навчальних предметів зі списку:  історія України , математика, біологія, географія, іноземна мова, фізика, хімія. Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і навпаки.

 

3.12. забезпечити (при необхідності) підвезення випускників старшої школи до місць проведення ДПА у формі ЗНО, розташованих в інших населених пунктах

                                                                                                 у дні проведення ДПА

                                                                                                                 у формі ЗНО;

 

3.13. дозволити учням 4-х, 9-х класів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин, які прибули із-за закордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, на підставі заяв батьків (одного з батьків) або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити ДПА з мови навчання;

 

3.14. забезпечити звільнення від проходження  ДПА учнів у відповідності до розділу V Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти; створення атестаційних комісій, подання на розгляд апеляцій відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОНУ від 07 грудня 2018 року № 1369;

 

3.15. виставити бали за атестацію в класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна»;

 

3.16. виставити бали за державну підсумкову атестацію в додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту в графу «державна підсумкова атестація». Особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я, в додаток до атестата замість оцінки зробити запис «звільнений» («звільнена»);

 

3.17. вручити документи про здобуття освіти учням-випускникам на урочистих зборах. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки. У процес підготовки до організації випускних вечорів залу­чати органи самоврядування закладу освіти;

3.18. заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення закладу освіти, збір коштів на урочистості, подарунки школі, педагогічним працівникам тощо;

 

3.19. до 05.04.2019 року   надати до відділу освіти, молоді, спорту та культури  склад державних атестаційних комісій з кожного предмета інваріантної складової робочого навчального плану та графіки проведення державної підсумкової атестації, затверджені наказами керівника закладу освіти;

 

3.20. до 30.04.2019 року подати до відділу освіти, молоді, спорту та культури інформацію про звільнених від ДПА учнів;

 

3.21. здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів, середнього бала атестата випускників 11(12)-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту та шкільній документації

                 до 14.06.2019 – 9 клас;

до 26.06.2019 – 11 клас;

 

3.22. рішення педагогічних рад про переведення учнів оприлюднити на офіційних веб-сайтах ЗЗСО

                                       упродовж 5-ти робочих

                                                                                        днів  з дати прийняття;

                       

3.23. забезпечити інформування вчителів, учнів, батьків, громадськості з питань закінчення навчального року та проведення ДПА. Оформити відповідні інформаційні стенди, на яких серед іншої інформації розмістити номери телефонів «гарячої лінії» департаменту освіти і науки Миколаївської адміністрації:                                         

 

3.24. рекомендувати провести урочисте вручення документів про освіту учням 11 -х класів – 26 червня, 9-х класів –  червня.

 

4.Бухгалтерії відділу освіти :

 

4.1. забезпечити підвезення учнів 11-х класів до місць проведення ДПА у формі ЗНО шкільним автобусом;

                                                                                                   у дні проведення ДПА

                                                                                                                  у формі ЗНО;

 

4.2. затвердити відповідно до вимог чинного законодавства маршрути руху транспортних засобів, які здійснюватимуть підвезення учасників ДПА у формі ЗНО

                                                                                                                до 16.05.2019;

 

 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

      Начальник відділу освіти                                                          В.М. Омельчак

 

               

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора